GENERAL PROCUREMENT NOTICE

List of GPN - 1,028 item(s)

UPGRADING OF BIHARAMULO TOWNSHIP ROADS FROM GRAVEL TO BITUMEN STANDARD ROADS (1KM) DSD...


routine maintenance works along Buhororo- Ruganzo(airstrip),Mhweza - Mkarehe,Remela -mukibogoye-Mkarehe,Murugalama-Kukazuru, murugalama - Mabawe, Kat...


routine maintenance works along Mkalinzi - Muronzi, Keza - Nyanzovu, Magamaba - Murusagamaba, Mkubu-Kumunazi, Keza-kazingati, kibuba Gwenzanza , Mirus...


Routine maintenance works along Rwinyana -kihinga- Murugomero- Nyarulama,Bukiriro- Mumuhamaba,Bukiriro - Nyabihanga,Bukiriro - Mubwilinde,Nyabihanga-...


routine maintenance works along Mugoma - Mubuhenge,Mugoma - Mukisenyi,Mtakuja -kirushya - Murutabo,Shanga - murvyagira - Chobongo,Mugoma jct- shanga...


routine maintenance works along kasharazi-nyamahwa, kasharazi-rusumo-magereza benaco roads, kumumazi-kigoyi-mugisagara,kumunzi-rukole-lumasi munjebwe-...


routine maintenance works along Ngara urban roads, Murukuhzo- Mukasasa- Mumiterama-Magereza- Mukididiri -kabalenzi, Murgwanza - Runzenze, Mukididiri-C...


construction of 20 stone arch culverts along (1 mamahakimu-kombo, 3nyamiaga-saled-cecila, makaburin-mkidiri road 1,1spectatus-kalist, 3 juli-rest hous...


spot improvement works along Ngara urban roads.Mbuba- kanyinya,Kasharazi -magereza,Kasharazi -Nyamahwa,Keza -kazingati,Nyamiaga - Nterungwe- Mugasha p...


Periodic Maintenance works along Ngara urban roads,Mugoma roads,Murusagamaba - roads,Ruyigi - Mubwilinde and Kigina centre- Boarder roads (10km)


Upgrading of Ngara Township roads from gravel to Bitumen Standard - DSD (km) (Mandela road,patric halfani -Nakatunga,NMB-Halmashaurl,Magereza -halmas...


Routine maintenance of Rulanda-Kiga 6.6Km,Periodic maintenance of Kagondo-Rulanda 1Km,Spot improvement of Kanyeranyere-Nyamilanda 8.5Km and Spot impro...


Rehalibitation of katojo - ihembe - Kalehe 18Km, and Construction of 4 box culvert and 11 line pipe culvert


Routine maintenance of Kamachumu-Bulamula SKrn,Spot improvement of Kanyambogo-Rubya-Ibuga 8Km, and Periodic maintenance of Kanyambogo-ibuga 6Km,Routin...


Construction of 1No culvert along Kamishango - Kimeya road,Construction of 2No culvert along Nshamba·Biirabo-Kabutaigi road and Construction of 1No...


Routine maintenance of Nshamba-Biirabo-Kabutaigi 13Km,Spot improvement of Bugarama-Kanywangonge 13Km and Periodic maintenance of Nshamba·Biirabo- Kabu...


Routine Maintenance of Rubwera Town Roads-10km And Upgrading of Rubwera Town roads to double Surface dressing - 0.75km


Routine maintenance of Kamishango Nyawaibaga 17Km,Periodic maintenance of Kamishangonyawabaga 3.5km, routine maintenance of Mubunda-Rushwa 16Km Period...


Construction of bridge and culvert at kamuli-mtagatia Kigorogoro-2no. omkagando mabira kyerwa 1 no kakanja -rwele -Bushongole-2No, Keisho Road JCT-...


Routine maintenance of izigo kyamkwikwi 2km,Spot 'improvement of Kagoma-Nshisha 4Krn,Periodic maintenance of izigo-Kyamkwikwi 1km .Routine maintenance...


Routine maintenance of Rushwa-Ngenge- kaiho 8km routine maintenance of rushwa-kishuro 2km routine maintenance of rushwa-butakya 10km spot improvement...


Routine Maintenance of (katera-Kihanga-lsingiro-9.10 km, Isingiro-Rwamashaju-9km, Rutunguru-Rwensinga -5.8km, Mfasha-Rwenkende-Kihinda-10km, Masheshe-...


Routine maintenance of Kasheno -Ruhanga 4Km, Routine maintenance of Marahala-Magata-Karutanga 7Km,Spot improvement of Marahala-Ruhama 5Km, Periodic ma...


Routine maintenance of Kamishango-Kimeya 23Km, Rouline maintenance of Kimeya·Bungi 20Km spot improvement mabunda-Bweyenza 6Km and Periodic maintenanc...


Routine Maintenance of (On1kagando-Mabira-Kyerwa -39kM, Omukakuraijo-Omuukatojo-omukayenje-7.km, Kitwe-RuhitaSkm, Busende-Nyakasheni -9km, Mabira-B...


Coopera teWith Us »
We are looking for partners all over the world to work with bizcyclone.com Interested persons and companies please contact us on email - Details >>